• 604 566 604
  • barbora.sestakova@gmail.com

O mně

O mně

Dosažené vzdělání

2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor fyzioterapie 2002 – 2005

 
1. lékařská fakutta Univerzity Karlovy v Praze, obor ergotarepie 1999 – 2002

 

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapie získáno 13.5.2011, registrační číslo 024-0140-8581.

Pracovní zkušenosti

  • fakultní nemocnice Bulovka, 2002-2006,
  • soukromé rehabilitační zařízení Praha 10, 2007-2008,
  • Centrum léčebné rehabilitace Liberec, od r. 2012 dosud.