• 604 566 604
 • barbora.sestakova@gmail.com

Absolvované kurzy

Absolvované kurzy

Kromě značné praxe považuji za velmi důležité i další vzdělávání:

 • Dýchání v kontextu centrované postury, 2007,
 • Komplexní terapie krční páteře, 2007,
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch, 2008,
 • Dýchání jako prostředek terapie, 2008,
 • Komplexní terapie bederní páteře a pánevního pletence, 2009,
 • Fyzioterapie funkce v klinické práci, 2011,
 • Terapeutické využití kinesiotape (kinesiotaping), 2011,
 • Komplexní rehabilitace ruky, 2013,
 • Individuální dlahování v terapii ruky, 2013,
 • Metodika senzomotorické stimulace, 2014,
 • Diagnostika a kinesioterapie u idiopatické skoliózy u dětí i dospělých, 2014,
 • Viscerovertebrální vztahy, 2015,
 • Fyzioterapie hlubokého stabilizačního systému, 2015,
 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence, 2016.